آیا پسر ها باید عروسک بازی کنند؟

کاور عروسک بازی پسر

آیا پسر ها باید عروسک بازی کنند؟ آیا عروسک بازی پسر ها امری طبیعی است؟ چرا پسربچه ها عروسک بازی را دوست دارند؟ آیا از عروسک بازی کردن پسرم بترسم؟ تمامی این سوال ها را اگر شما والدین یک پسربچه هستید و یا تصور می کنید در آینده پسربچه داشته باشید و آن عروسک بازی کند برای شما هم پیش آمده است. جواب دادن به سوالات مطرح شده را باید از دیدگاه های مختلف بررسی نمود. زیرا عروسک بازی پسربچه ها دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد. از این رو در این مقاله به بررسی بازی پسربچه ها با عروسک و همچنین پاسخ به پرسش های می پردازیم.عروسک ها دوست خوب پسر ها

 

آیا باید از عروسک بازی پسرم بترسم؟

جواب این سوال یک “نه” قاطع است. دلیل آن را می توان با این پرسش بررسی نمود. آیا بازی کردن دختر بچه ها با اسباب بازی ماشین و تفنگ اشتباه است. بازی کردن پسر یا دختر بدون توجه به جنسیت آن ها، با عروسک ها دارای مزایای بیشماری برای آن ها می باشد. در بخش بعدی این مزایا بررسی شده است از این رو در این بخش به آن نمی پردازیم.

بهبود خلق خو در بازی با عروسک ها برای پسر

هرچند بازی با عروسک برای پسربچه ها یک امر طبیعی است ولی باید مواردی را نیز در نظر بگیرید. از آن جایی که عروسک مانند دوست و در مواردی مانند فرزند کودک شما می باشد باید دقیت کنید که در شرایط فرزندی کودک از مادر خود الگو نگیرد. زیرا کودک حمایت و مراقبت مادر از خود را می بیند و با الگو برداری از مادر تلاش می کند آن را بر روی کودک خود انجام دهد. در این شرایط ممکن است خصوصیات زنانه را از مادر خود بر روی عروسک اعمال نماید که در طولانی مدت ممکن است با مشکلات هویتی مواجه شود. از این رو باید توجه نمایید که در بازی پسر ها با عروسک خود را مادر عروسک نداند.

عروسک بازی بدون در نظر گرفتن جنسیت

مزایای عروسکبازی پسربچه ها

بازی پسربچه ها با عروسک دارای مزایای بیشماری می باشد. در وهله اول والدین یاد میگیرند تبعیض و تفکیک جنسیتی را کنار بگذارند. تفکیک جنستیت در کودکان یک امر شایع است و مثلا مادر و پدر می گوند که رنگ صورتی و یا بازی با عروسک مخصوص دختر است و رنگ آبی و یا بازی با تفنگ مخصوص پسربچه ها است. از این رو با عروسک بازی پسربچه ها این موارد می تواند به مرور برطرف شود. همچنین اصلی ترین هدف عروسک بازی پسر ها سرگرمی و بهبود روحیه آن هاست.

عروسک بازی پسر بچه های جهت افزایش خصوصیات فیزیکی و حرکتی آن ها

از سوی دیگر کودک با همزاد پنداری با عروسک خود می تواند از آن الگو بگیرد. از این حالت والدین می توانند از عروسک بازی پسر بچه برای آموزش و تربیت آن ها استفاده کنند. بازی با عروسک های می تواند مهارت های ذهنی مانند تخیل و خلاقیت را افزایش داده و به رشد شخصیت کودک کمک نماید. همچنین انواع عروسک می تتواند خصوصیات فیزیکی مانند عکس العمل، راه رفتن و … کودک را نیز افزایش دهد. از سوی دیگر عروسک می تواند باعث کاهش دروغگویی در کودکان شود. در نهایت با توجه به اینکه کودک نیاز دارد که از عروسک خود مراقبت کند، او یاد میگیرد که از دیگران نیز باید مراقبت کند.

عروسک بازی پسر ها یک امر طبیعی است

Abolfazl Jafari